đất trồng rau sạch : Vườn đứng Quang Anh – Vườn trên mái – Tấm Thoát Nước

Tag: đất trồng rau sạch

Đất sạch trồng rau Đô Thị

Đất sạch trồng rau Đô Thị

| 24/12/2014 |

Đất sạch trồng rau Tribat dinh dưỡng thành phần chính là mụn xơ dừa (vỏ dừa xay nhỏ) trộn chung với đất nuôi trùn đỏ. Đất sạch Tribat là loại đất hữu cơ chuyên dụng  để trồng rau sạch đô thị giúp cây sinh trưởng và phát triển toàn diện nuôi dưỡng cây trồng trong một thời gian […]

Xem chi tiết

Tag: đất trồng rau sạch

Đất sạch trồng rau Đô Thị

Đất sạch trồng rau Đô Thị

| 24/12/2014 |

Đất sạch trồng rau Tribat dinh dưỡng thành phần chính là mụn xơ dừa (vỏ dừa xay nhỏ) trộn chung với đất nuôi trùn đỏ. Đất sạch Tribat là loại đất hữu cơ chuyên dụng  để trồng rau sạch đô thị giúp cây sinh trưởng và phát triển toàn diện nuôi dưỡng cây trồng trong một thời gian […]

Xem chi tiết