Module trồng hoa tường đứng : Vườn đứng Quang Anh – Vườn trên mái – Tấm Thoát Nước

Module trồng hoa tường đứng

Vườn đứng Quang Anh chuyên sản xuất bán lẻ, bán buôn module trồng hoa tường đứng , khay nhựa,chậu nhựa trồng rau tại nhà.Thi công vườn đứng,vườn trên tường. Dưới đây là loại module trồng hoa tường đứng thông minh của Quang Anh sản xuất chuyên  để trồng rau sạch tại nhà :QA– 02

Bán lẻ bán buôn toàn quốc modul trồng hoa tường đứng thông minh hotline:0972.622.699

module trồng hoa tường đứng

hình ảnh thông số kỹ thuật

 

Một số hình ảnh về modul trồng hoa tường đứng

 

modul trồng hoa tường đứng -QA02 modul trồng hoa tường đứng -QA02 modul trồng hoa tường đứng -QA02

 

modul trồng hoa tường đứng -QA02 modul trồng hoa tường đứng -QA02 modul trồng hoa tường đứng -QA02 modul trồng hoa tường đứng -QA02 modul trồng hoa tường đứng -QA02 modul trồng hoa tường đứng -QA02 modul trồng hoa tường đứng -QA02 modul trồng hoa tường đứng -QA02 modul trồng hoa tường đứng -QA02 modul trồng hoa tường đứng -QA02 modul trồng hoa tường đứng -QA02 modul trồng hoa tường đứng -QA02