Dự án đã thi công của Quang Anh : Vườn đứng Quang Anh – Vườn trên mái – Tấm Thoát Nước