Các mô hình trồng rau sạch tại nhà tiêu biểu : Vườn đứng Quang Anh – Vườn trên mái – Tấm Thoát Nước